Valdē ar 2017.gada 18.decembri:

Daira Briede,         25937591,  daira.briede@inbox.lv

Baiba Ervalde,       29122096,  bervalde@gmail.com.,  bervalde@edu.riga.lv

Baiba Eversa,          26537049,  baiba.eversa@gmail.com

Skaidrīte Guļāne,   26311965,   sgg@inbox.lv

Ilze Kļaviņa,             28633680,   ilze.klavina@lnb.lv

 

 Valdes priekšsēdētāja :

                                           Baiba Ervalde