Priekšsēdētāja:

Baiba Ervalde, Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskola

b.ervalde@gmail.com

M.tel.: 29122096;

 

Valde

Baiba Eversa, Skrundas vidusskola (atbild par IT un mājas lapu)

baiba.eversa@gmail.com

M.tel.: 26537049

 

Raita Kopiņa, Tukuma 2.vidusskola

raita.kopina@t2v.lv

M.tel.: 29246492

 

Dženija Dzirkale-Maļavkina, Latvijas Nacionālā bibliotēka

dzenija.dzirkale@lnb.lv

M.tel.: 29490674

 

Ilze Kļaviņa, Latvijas Nacionālā bibliotēka

ilze.klavina@lnb.lv

M.tel.: 28633680