03. marts 2014 · Comments Off on Vadlīnijas bibliotēku darba plānošanai · Kategorijas: Likumi, MK noteikumi, vadlīnijas, Nozares aktualitātes

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības institūta Bibliotēku konsultatīvais centrs un Stratēģiskās attīstības nodaļa izstrādājusi „Vadlīnijas bibliotēku darba plānošanai”.

Plānošana ir svarīgs priekšnosacījums ikvienas organizācijas attīstībai, īpaši domājot par ilgtermiņa plānošanu. Pēdējā laikā pastiprināti tiek runāts un domāts par bibliotēku stratēģiskā plāna izstrādes nepieciešamību, par ilgtermiņa plāna veidošanu un prasmi īstenot izvirzītos mērķus.

Vadlīnijas sagatavotas kā ieteicošs konsultatīvais līdzeklis stratēģiskā plāna izstrādei un ir adresētas ikvienai Latvijas bibliotēkai.

Vadlīniju mērķis ir sniegt praktisku atbalstu bibliotēkām plānošanas dokumentu izstrādē.

Izdevums pieejamas: http://academia.lndb.lv/xmlui/bitstream/handle/1/1359/vadlinijas-biblioteku-darba-planosanai.pdf

Vadlīniju sastādītāji cer, ka tās tiks izmantotas kā rokasgrāmata un palīdzēs izveidot savu stratēģisko plānu.

 

Bibliotēku konsultatīvais centra saka lielu paldies visiem, kas iesaistījās šī izdevuma tapšanā. Īpaša pateicība LNB Stratēģiskās attīstības nodaļas kolēģei Andai Baklānei!

 

Ar cieņu

Ilze Kļaviņa

Latvijas Nacionālā bibliotēka

Bibliotēku attīstības institūts

Bibliotēku konsultatīvā centra galvenā bibliotekāre

Tālr.: 6796912167969121

E-pasts: ilze.klavina@lnb.lv

Comments closed.