07. maijs 2014 · Comments Off on Skolas izvēlas “Lielvārds” bezmaksas piegādes bibliotēkām · Kategorijas: Nozares aktualitātes

Tradicionāli mūsu piedāvājumā esam akcentējuši iespēju iegādāties mācību grāmatas, pasūtot pa tālruni, e-pastu vai internetā un saņemot tās ar bezmaksas piegādi uz izglītības iestādes bibliotēku. Ilglaicīgā, stabilā un savstarpējā uzticamībā balstītā sadarbība, kas saista izglītības iestāžu un uzņēmuma “Lielvārds” atbildīgos speciālistus, jau gatavojoties aktuālajām mācību gadam, bet jo īpaši uzsākot sekmīgu nākamā mācību gada sagaidīšanu, ir skaidri apliecinājusi dominējošu attālinātā “iegādes pasūtījums — bezmaksas piegāde“ modeļa izvēli. Laika un finanšu resursu ekonomija, samazinot skolas vai pašvaldības transporta izmaksas, rūpes par saudzīgāku attieksmi pret vidi, ir vieni no svarīgākajiem iemesliem, kāpēc atteikties no brauciena uz Rīgu vai Rīgas ietvaros, ja pamatfunkciju – mācību līdzekļu nodrošinājumu skolu bibliotēkām varam atrisināt mūsdienīgi, līdzi laikam izglītībā.

Mācību satura produktu – mācību grāmatu, skolotāja grāmatu, darba burtnīcu un interaktīvo darblapu kompaktdisku plašais un aktuālais piedāvājums visērtāk ir aplūkojams mūsu interneta vietnes www.lielvards.lv sadaļā “Mācību saturs”. Izmantojiet produktu atlases rīku un digitālā ieskata iespēju mācību grāmatās, lietojiet iegādes groza funkcionalitāti, lai veidotu izglītības iestādes pasūtījumu, droši un nekavējoties zvaniet uz mūsu vienoto tālruņa numuru 67801787, ja ir nepieciešama palīdzība pasūtījuma noformēšanā, papildināšanā vai labošanā. Lūdzu norādiet pasūtījumā savu kontaktinformāciju, lai varam sazināties ar jums un saskaņot piegādes no mūsu mājvietas Lielvārdē, Skolas ielā 5.

Savukārt, ar šī gada 1. maiju mūsu līdzšinējā pārstāvniecība un mācību grāmatu iegādes vieta Rīgā, kas kopš 2009. gada kā “Mācību līdzekļu centrs” atradās Biķernieku ielā 15, apmeklētājiem ir slēgta, jo uzsāk savu pārvietošanos uz jaunām telpām un pārtapšanu par “Lielvārds” Kompetences centru pedagogu profesionālajai pilnveidei efektīvam mācību procesam mūsdienīgā mācību vidē.

Lai sekmīga mācību gada nogale un jauniem piepildījumiem bagāts nākamā mācību gada sagatavošanās cēliens!

Ar cieņu un laba vēlējumiem,
Aivars Gribusts
"Lielvārds" Valdes priekšsēdētājs
T. 67801787, M. 29251296, E. aivars.gribusts@lielvards.lv

Comments closed.