Tiek izsludināta uzņemšana pedagogu

profesionālās kvalifikācijas pilnveides B programmā „Izglītības iestādes bibliotekārs”

Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļa izsludina pieteikšanos pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides B programmā “Izglītības iestādes bibliotekārs”.

Programmas apjoms: 80 stundas, klātienes tikšanās plānotas 24. septembrī, 8., 22., 27., 28. oktobrī un 12. novembrī. Vairāk par programmu šeit: http://www.szf.lu.lv/studiju-programmas/talakizglitibas-programmas/izglitibas-iestades-bibliotekars/ .

Pieteikšanās: Dokumentus pieņemsim no 2. maija līdz 19. septembrim. Lai pieteiktos studijām, nepieciešams iesniegt augstāko pedagoģisko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, pases kopiju, aizpildītu reģistrācijas veidlapu un anketu. Dokumentus varat ieskenēt un sūtīt uz e-pastu: iveta.kalnina@lu.lv vai iesniegt klātienē LU Sociālo zinātņu fakultātē, Rīgā, Lomonosova ielā 1A 219. telpā.

Maksa par programmas apguvi: –  EUR 200 (ieskaitot PVN). Maksāt iespējams arī divās daļās. Pēc dokumentu iesniegšanas būs iespēja saņemt izziņu par to, ka esat pieteikušies studijām.

Kontaktinformācija: 

programmas koordinatore Iveta Kalniņa, e-pasts iveta.kalnina@lu.lv, mob. tālrunis 29157139;

programmas vadītāja Daina Pakalna, e-pasts daina.pakalna@lu.lv, mob. tālrunis 26790847;

 

Daina Pakalna

Latvijas Universitātes

Sociālo zinātņu fakultātes

Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas vadītāja

Tālrunis: 26790847

Comments closed.