02. marts 2016 · Comments Off on Aicinām pedagogus apgūt mediju prasmes Latvijas Nacionālajā bibliotēkā! · Kategorijas: Tālākizglītība

LNB Uzziņu un informācijas centrs un LNB Mācību centrs aicina pedagogus mācībām 2016.gada skolēnu pavasara brīvdienās 15. un 16.martā .

Kursa tēma: Latvijas Nacionālās bibliotēkas informācijas resursi: atbalsts mācību procesam vispārējā izglītībā

Kur? Gaismaspils, Mūkusalas ielā 3, Mezonīna stāvā, Mācību klasē

Kad? 15. un 16.martā

Cikos? 15.martā  plkst.13.00 – 17.00

              16.martā  plkst.10.00 – 16.45

Vietu skaits: 16 vietas pie datoriem

Lasīt vairāk >

01. februāris 2016 · Comments Off on Jauna profesionālās tālākizglītības programma · Kategorijas: Tālākizglītība

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Kompetenču attīstības centrs aicina apgūt bibliotekāra profesiju reālā darba vidē. Piedāvājam mācīties 960 stundu profesionālās tālākizglītības programmā "Bibliotēku zinības" visiem interesentiem:

• pēc vidusskolas beigšanas,

• tiem, kuri vēlas pārkvalificēties,

• tiem, kuri vēlās iegūt papildus profesiju,

• tiem, kuri jau strādā bibliotēkā bez bibliotekārās izglītības.

Mācību ilgums 1,5 gadi (3 semestri).

Sekmīgi apgūstot profesionālās tālākizglītības programmu un nokārtojot valsts kvalifikācijas eksāmenu, tiks iegūta bibliotekāra 3.līmeņa profesionālā kvalifikācija un saņemta profesionālās kvalifikācijas apliecība.

Pieteikšanās mācībām līdz 2016.gada 15.februārim. Mācības sākas 2016.gada 14.martā.

Mācību maksa 900.00 EUR.

Plašāka informācija programmas anotācijā.

Rakstīt: macibu.centrs@lnb.lv

Zvanīt: 67806129

Skatīt: www.lnb.lvhttp://macies.lnb.lv

 

Inguna Arāja

 

17. decembris 2015 · Comments Off on · Kategorijas: Bez kategorijas

LSBB apsv.

17. decembris 2015 · Comments Off on Atskats uz LSBB biedru gadskārtējo sapulci · Kategorijas: Semināri, konferences, projekti

Šogad LSBB biedru gadskārtējā sanāksme ar moto „GRIBA DARA LIELU ARĪ MAZO, IDEJA PANĀK ARĪ REĀLO” /Rainis/ notika 3.decembrī Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolā.

Sapulci atklāja Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas direktors Pēteris Ševčenko un skolas vokālā grupa.

Pēc tam klātesošos uzrunāja Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības vadītāja Inga Vanaga. Viņa runāja par darbu pie pedagogu darba samaksas modeļa, sadarbību ar IZM, atbildēja uz jautājumiem.

Valsts izglītības satura centra Vispārējās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas vecākā referente  Ināra Švarca savā prezentācijā runāja par jaunumiem, kas skar mācību literatūru, par kompetencēs balstīta vispārējās izglītības satura aprobāciju un ieviešanu.

Par profesionālajiem jautājumiem runāja LNB pārstāves. Latvijas Nacionālās bibliotēkas  Bibliotēku attīstības centra  projektu koordinatore Ilze Kļaviņa prezentēja izmaiņas LNB struktūrā, stāstīja par LNB iespējamo konsultatīvo atbalstu visiem skolu bibliotekāriem. Bibliotēku attīstība centra statistikas speciāliste Baiba Bierne runāja par Bibliotēkas statistikas pārskatu aizpildīšanu.

Sapulces nobeigumā izdevniecību pārstāvji stāstīja par jaunumiem viņu nozarē.

 

11. decembris 2015 · Comments Off on Kādas reformas patiešām būtu vajadzīgas Latvijas izglītībai? · Kategorijas: Bez kategorijas

Pirmdiena, 2015. gada 7. decembrī portālā apollo tika publicēts pedagoģijas doktora Viļņa Purēna raksts:

http://apollo.tvnet.lv/zinas/kadas-reformas-patiesam-butu-vajadzigas-latvijas-izglitibai/713939

04. novembris 2015 · Comments Off on LSBB biedru sapulce (konference) – Pārcelta uz 3.decembri · Kategorijas: Semināri, konferences, projekti

Jau atkal gads paskrējis vēja spārniem un LSBB valde aicina savas biedrības biedrus uz sanāksmi

2015. gada 3.decembrī plkst.10.00  Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolā,  Bruņinieku ielā 24 A, Rīgā, Lielajā auditorijā, C korpusā.

Sapulces plānotā dienas kārtība

Lūgums atcerēties biedru naudu šim gadam (7 EUR). To jāiemaksā mūsu kontā kā parasti līdz sapulcei.

Rekviīti:

Latvijas skolu bibliotekāru biedrība,

Reģ.Nr. 40008017683;

Konts LV92 UNLA 0002000469143

Sapulcei iepriekš pieteikties pie biedrības valdes priekšsēdētājas Baibas Ervaldes. Kontakti: M.Tel. 29122096; e-pasts: b.ervalde@gmail.com

 

 

23. septembris 2015 · Comments Off on Konference veltīta lasītprasmei · Kategorijas: Semināri, konferences, projekti

Lai akcentētu lasītprasmes  apguves nozīmi pirmsskolā un sākumskolā, kā arī izvērtētu līdzšinējo sadarbību izglītības un kultūras iestāžu vidū lasīšanas veicināšanā, Valsts izglītības satura centrs  (VISC) sadarbībā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bērnu literatūras centru  2015.gada 19.oktobrī, Rīgā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā rīko zinātniski praktisku konferenci „Pirmsskola, sākumskola, lasīšana, patikšana”. Vēlamies pievērst uzmanību 21.gadsimta prasībām atbilstošu lasīšanas prasmju veidošanai un šī procesa atbalsta programmām, veicinot komunikāciju un savstarpēju profesionālo pilnveidi.

Konferenci atklās VISC vadītājs G.Catlaks.  Mūsdienu pirmskolas un sākumskolas bērnu raksturīgākās pazīmes un to saistību ar lasītprasmes apguvi skaidros  Dr.psych., Kognitīvi biheiviorālā psihoterapeite  Diāna Zande.  Par lasītprasmi Eiropas kontekstā runās Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes asociētā profesore, Dr.phil. Vita Kalnbērziņa  un pedagoģijas eksperte Aija Tūna. LNB Bērnu literatūras centra vadītāja Silvija Tretjakova analizēs sadarbības intensitātes karti un jauno programmātisko pieeju bibliotēku pakalpojumiem Latvijā.

Konferences ietvaros notiks radošās darbnīcas, kurās viedokļu diskusijās un savā pieredzē dalīsies augstskolu docētāji, bibliotekāri, pirmsskolas un sākumskolas speciālisti, lai uzsvērtu lasītprasmes apguvi kā pamatu turpmākajam izglītības procesam, veicinātu atvērtu un elastīgu mācīšanos.

Konference ir bezmaksas, tās mērķauditorija ir pirmsskolas un sākumskolas pedagogi, bibliotekāri, bērnu vecāki un citi interesenti. Būs iespēja saņemt apliecinājumu par dalību konferencē.

 

Pieteikšanās uz konferenci http://www.isec.gov.lv/vispizglitiba/saturs/info.shtml#sep21

Konferences programma

Ar cieņu

 

Silvija Tretjakova

Latvijas Nacionālās bibliotēkas

Bērnu literatūras centra vadītāja

Tālr.: 67716038

 

Agrita Miesniece,

Valsts izglītības satura centra

pirmsskolas un sākumskolas izglītības speciāliste,

tālr.: 67814437

09. septembris 2015 · Comments Off on Aicinām jauniešus izdomāt nosaukumu · Kategorijas: Nozares aktualitātes

Oktobra vidū Gaismaspils Mezonīna stāvā durvis vērs jauniešiem veltīta atsevišķa telpa pasākumiem, norisēm un radošumam.

Aicinām jauniešus  būt savas telpas vārda jeb nosaukuma autoriem! Droši izsakiet savas vēlmes, kā vēlaties jaunotēku nosaukt.

 

Jauniešu telpas nosaukumu variantus līdz 30.septembrim gaidīsim

 e-pastā iveta.krumina@lnb.lv

 

Cieņā,

Iveta Krūmiņa

Uzziņu un informācijas centrs

Informācijas pakalpojumu sektors

Latvijas Nacionālā bibliotēka

Mūkusalas iela 3 LV-1007

E-pasts: iveta.krumina@lnb.lv

tālr. 67806113

09. septembris 2015 · Comments Off on LNB Mācību centra profesionālās pilnveides kursu nodarbību grafiks 2015. gada otrajam pusgadam · Kategorijas: Tālākizglītība

Aicinām pieteikties bibliotekārus, izglītības iestāžu bibliotekārus, mācību centru lektorus un citus interesentus uz mācībām, kas plānotas 2015. gada otrajā pusē.

Kursu grafiks: septembris – decembris

Pieteikuma veidlapu iespējams aizpildīt mūsu mājaslapā – http://lnb.lv/lv/pieteikums-profesionalas-pilnveides-kursiem

Kursu anotācijas ir atrodamas mājaslapā: http://lnb.lv/lv/lnb-macibu-centrs/lnb-macibu-centra-piedavato-kursu-anotacijas

Sīkāka informācija par kursiem, zvanot vai rakstot uz LNB Mācību centru: 67806129, macibu.centrs@lnb.lv

 

Ar cieņu,
Jānis Kosītis
mācību koordinētājs
LNB Mācību centrs
Bibliotēku attīstības institūts
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Mūkusalas iela 3, 8.st. 806.kab.
Rīga, LV-1423, Latvija

Macies.lnb.lv
Tel. 67806129, Mob.: 29259662

14. maijs 2015 · Comments Off on Par skolu bibliotekāru atalgojumu · Kategorijas: Nozares aktualitātes

Latvijas Skolu bibliotēku biedrība ir sagatavojusi un nosūtījusi atklāto vēstuli Par skolu bibliotekāru atalgojumu  (spiest uz saites) lēmumu pieņēmējiem un citām saistītām institūcijām.

Pēc vēstules Par skolu bibliotekāru atalgojumu nosūtīšanas uz skolu bibliotēku listi, saņēmām daudz paldies un komentārus, ko pievienojam tālāk:
 

****

Paldies vēstules sastādītājiem un visiem, kam nav vienaldzīgas skolu bibliotēkas.
Tas vispār  ir šī brīža izsmiekls jaunajā modelī – bibliotekāru atalgojums un paredzētā slodze.
Lai mums visiem veicas!
 

Aija Buculāne
Cēsu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra bibliotēka
 

***

Paldies!
Jā, tiešām labi pamatots bibliotekāra darba nozīmīgums. Lai mums izdodas! 
Ģertrūde Avotiņa


***

Labdien!
Paldies par informāciju! Pilnīgi piekrītu vēstulē paustajam viedoklim. Ļoti ceru, ka mums izdosies.

Ar cieņu,
Diāra Ķēniņa
Valmieras Valsts ģimnāzijas bibliotekāre

***

Labdien!

Paldies par sniegto informāciju. Pilnīgi piekrītu vēstules saturam.
Lai kopā visiem izdodas virzīt lietas uz priekšu!

Ar cieņu
Irina Štāle

***

Pilnīgi piekrītu- skolas bibliotekārs ir pedagoģiskais darbinieks, kam arī pienākas atbilstošs atalgojums

 

Ar cieņu,
E.Mozaļevska
Rīgas 7.pamatskolas direktore
***

Paldies par informāciju un Jūsu ieguldīto darbu.
Rīgas Kultūru vsk. bibliotekāres

Rita un Elita

***

Paldies!

Situācijas gan ir dažādas. mums ir tie 400 vai zem 400 skolēniem, bet divas ēkas…

tas tā pārdomām! Ēkas viena no otras ap 2 km. Bērnudārzs līdz 4. klasei citā ēkā, bet grāmatas un mācību līdzekļus gādāju arī tur.

Ar cieņu,

Vēsma Johansone

***

Pilnīgi piekrītu.
Sakarā ar bezmaksas izglītības ieviešanu valsts dotēto grāmatu skaits bibliotekas uzskatē ir ļoti pieaudzis
Darba samaksa bibliotekāram nākamgad ir paredzēta katastrofāli zema.
Noteikti tā atstāt to nevar!
Guntars Jirgensons

No: Rīgas 28. vidusskola


***

Paldies par informāciju, mani arī biedē fakts par samaksu un slodzi, jo kad viss ir vairāku gadu garumā sakārtots sistēmā ,,Alise" , viss ar svītrkodiem kā tas pienākas tad valstij skolu bibliotekārs  vairs uz pilnu slodzi nav nepieciešams. Cik tad lielās skolas ir, tikai lielpilsētās? Ceru, ka šī vēstule un šāda veida dokumenti mūsu valsts ministrus pārliecinās, ka skolu bibliotekārs grib dzīvot un saņemt cilvēka cienīgu darba samaksu nevis minimumu.
I.Apsīte, Staiceles vsk. bibliotekāre.

***

Labdien!
Paldies, ka kaut ko darāt mūsu lietas labā. Nezinu kāpēc rudenī vajadzēja iziet kursus B un samaksāt  EUR 200 par kursiem, ja tagad visu samazina, ar 0,5 likmēm  ( kā iznāk mūsu skolā) jau nevar izdzīvot. Man vēl katru gadu bija pāri 100 lasītājiem žūrijā.
Ar cieņu Suntažu vidusskolas bibliotekāre Valda

***

Paldies, jā. Godīgi- viss apnicis!

Inta Rupucis