19. februāris 2019 · Comments Off on LU Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas tālākizglītības kursi · Kategorijas: Tālākizglītība

Vēlamies jūs informēt par LU Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas tālākizglītības kursu piedāvājumu.

Piedāvājam septiņas jaunas tālākizglītības programmas:

Programmas nosaukums

Mērķauditorija

Stundu skaits (kredītpunktu skaits)

Maksa

Dizaina domāšana bibliotēkā

Dažādu bibliotēku bibliotekāri

16 (1)

EUR 50

Daiļliteratūras krājums bibliotēkās: teorija un prakse

Dažādu bibliotēku bibliotekāri

32 (2)

EUR 80

Izglītības iestādes bibliotekārs

Izglītības iestāžu bibliotekāri (bez bibliotekārās izglītības un darba pieredzes)

64 (4)

EUR 170

Inovācijas izglītības iestāžu bibliotēkās

Izglītības iestāžu bibliotekāri (ar darba pieredzi)

48 (3)

EUR 150

Inovāciju attīstīšana bibliotēkā

Dažādu bibliotēku bibliotekāri un citi darbinieki

32 (2)

EUR 80

Pētniecības datu pārvaldība

Akadēmisko bibliotēku bibliotekāri

32 (2)

EUR 80

Praktiskā pētniecība bibliotēkās

Dažādu bibliotēku bibliotekāri un informācijas speciālisti

32 (2)

EUR 80

 

Vairāk informācijas par katru no programmām un pieteikšanās veidlapa pieejama šeit:

 https://www.szf.lu.lv/toposajiem-studentiem/studiju-programmas/talakizglitibas-programmas/

Tālākizglītības programmai „Daiļliteratūras krājums bibliotēkās: teorija un prakse” pieteikšanās termiņš ir jau 04.03.2019. Nodarbības sākas 06.03.2019.

Pārējām programmām nodarbību sākums tiks izziņots, nokomplektējoties grupām.

Kontaktpersona: Sandra Cīrule, lektora p.i.; tālrunis 29195579; e-pasts: sandra.cirule@gmail.com

Comments closed.