06. decembris 2017 · Comments Off on LSBB 20 gadi. 2017.g.1.decembra biedru sapulce · Kategorijas: Semināri, konferences, projekti

2017.gada 1.decembrī notika LSBB gadskārtējā sapulce. Sapulci atklāja Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas bērnu vokālā grupa un direktors Pēteris Ševčenko.

Šajā reizē svētki – biedrībai 20 gadi. Atmiņās dalījās Raita Kopiņa, Dace Balode, Silvija Siliņa, Baiba Eversa, Skaidrīte Guļāne

LSBB 20– Daces Balodes atmiņas prezentācijas formā

Silvijas Siliņas atmiņas un prezentācija LSBB 20 gadi 

Sabraukušos skolu bibliotekārus uzrunāja biedrība priekšsēdētāja Baiba Ervalde un informēja par biedrības  2017.gadā paveiktajiem darbiem. Savu ziņojumu nolasīja revīzijas komisijas priekšsēdētāja Veneranda Trokša.

KM Bibliotēku nodaļas vecākā referente Linda Langenfelde čaklākajiem biedrības biedriem pasniedza Kultūras miistrijas pateicības rakstus.

Rīgas centrālās bibliotēkas galvenā eksperte bibliotēku jomā Vineta Baško prezentēja RCB darbu ar Rigas skolu bibliotekam .

Psihologs Kaspars Bikše nolasīja lekciju "Iemācīsimies optimismu",

Rakstnieks Valdis Rūmnieks ar klātesošajiem dalījās savās domās par tēmu "Daiļdarbi skolu bibliotēkās – lasīšanas meklējumi".

Šis gads bija arī LSBB valdes un revīzijas komisijas pārvēlēšanas gads. Turpmākos 3 gadus LSBB valdē darboies: Baiba Ervalde, Baiba Eversa, Ilze Kļaviņa, Skaidrīte Guļāne un Daira Briede. Revīzijas komisijā darbosies Raita Kopiņa, Veneranda Trokša, Inita Bertmane.

Biedriem, kas netika uz sapulci vajadzētu aizpildīt LSBB biedru anketu un nosūtīt LSBB valdes priekšsēdētājai B.Ervaldei uz e-pastu b.ervalde@gmail.com 

Comments closed.