LNB Uzziņu un informācijas centrs un LNB Mācību centrs aicina pedagogus mācībām 2016.gada skolēnu rudens brīvdienās 26. un 27.oktobrī.

Kursi sniegs zināšanas par informācijas atrašanas ceļiem, atbilstoši izglītības standartam. Kursu ietvaros aktualizēsim sapratni par datubāzu pielietojumu. Pedagogiem pēc mācību kursa beigšanas būs priekšstats, kādas datubāzes ir pieejamas LNB, viņi zinās, kādas datubāzes ir noderīgas pasniedzamo priekšmetu pilnīgākai un radošākai programmas satura izstrādei. Tiem pedagogiem, kas apmeklējuši kursus  un reģistrējušies kā LNB lasītāji, tiks izveidotas un piešķirtas uz pusgadu individuālās piekļuves EBSCOhost un Dawsonera u.c. datubāzēm ārpus LNB telpām. Kursu ietvaros pedagogus iepazīstināsim bibliotēku elektronisko katalogu, LNB Nacionālās digitālās bibliotēkas “Letonica” kolekciju, pielietojumu mācību procesā informācijpratības kompetences pilnveidošanā.

LNB skolu informācijpratības un mediju pedagoģijas programmu mērķauditorijas ir ne vien skolēni paši, bet arī skolotāji, kas savas zināšanas nodod tālāk skolēniem.

Rezultātā kursu dalībnieki iegūs prasmes mācīt skolēniem resursu izmantošanu.

Programma šeit

Datumi: Divas dienas skolēnu rudens brīvdienās 26.okt. un 27.okt.

Laiki: abas kursu dienas no 10.00-16.45

Vieta: Gaismaspils, Mūkusalas ielā 3, Mezonīna stāvā, Lasītāju mācību klasē 

Vietu skaits: 16 vietas pie datoriem

Pieteikšanās: līdz 21.oktobrim, iesūtot e-pastā iveta.krumina@lnb.lv sekojošas ziņas:

Vārds, uzvārds, skola, kādu mācību priekšmetu pasniedz

Kā norāda pētnieki, informācijas prasmju apguve skolas vecumā ir efektīvāka, ja tiek īstenota nevis kā atsevišķas informācijas meklēšanas apmācības un lekcijas, bet tiek organiski integrēta mācību priekšmetu apguvē.

Aicinām Jūs izmantot izdevību un gūt jaunas zināšanas! 

macibu_klase

Comments closed.