03. marts 2014 · Comments Off on Krājuma veidošanas vadlīnijas Latvijas bibliotēkām · Kategorijas: Likumi, MK noteikumi, vadlīnijas, Nozares aktualitātes

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības institūta Bibliotēku konsultatīvā centra speciālisti sadarbībā ar reģionu galveno bibliotēku krājuma komplektēšanas darbiniekiem sagatavojuši ieteicošu metodisku materiālu bibliotēku krājuma veidošanas un uzskaites jautājumos – „Krājuma veidošanas vadlīnijas Latvijas bibliotēkām”.

Vadlīniju uzdevums ir noteikt krājuma veidošanas politiku un vienotus uzskaites principus, kā arī ar skaidrojumu, ieteikumu un pieredzes palīdzību sekmēt precīzāku to īstenošanu. Izdevums adresēts ikvienai Latvijas bibliotēkai, tomēr pārsvarā akcentēts publisko bibliotēku darbs.

Krājuma veidošanas un uzskaites darbu bibliotēkās nosaka LR Ministru Kabineta „Nacionālā bibliotēku krājuma noteikumi” Nr. 317. Vadlīnijās izklāstīti atsevišķi iepriekš minēto MK noteikumu punkti, svarīgākās lietas izceltas un paskaidrotas. Metodiskajā materiālā raksturoti bibliotēku krājuma organizācijas normatīvie dokumenti, krājuma veidošanas un papildināšanas stratēģija, kā arī bibliotēku krājuma uzskaites un dokumentu norakstīšanas kārtība.Vadlīnijās ietverts arī plašs pielikumu klāsts. Apkopoti Latvijas bibliotēku pozitīvās pieredzes apraksti un dokumenti krājuma komplektēšanas un organizācijas jautājumos, sniedzot iespēju speciālistiem izvērtēt situāciju savā bibliotēkā un rīkoties atbilstoši tai, vai arī pārņemt citu bibliotēku pieredzi.

 

Bibliotēku konsultatīvais centrs izsaka pateicību visiem, kas piedalījās šī izdevuma tapšanā.

Priecāsimies par Jūsu atsauksmēm un ierosinājumiem. Ceram, ka izdevums būs noderīgs ikdienas darbā!

Vadlīnijas pieejamas: http://academia.lndb.lv/xmlui/bitstream/handle/1/930/krajuma-veidosanas-vadlinijas-latvijas-bibliotekam-2012.pdf.

 

Informāciju sagatavoja:

Ilze Kļaviņa

Latvijas Nacionālās bibliotēkas

Bibliotēku attīstības institūta

Bibliotēku konsultatīvā centra galvenā bibliotekāre

Tālr.:             6731280767312807      

E-pasts: ilze.klavina@lnb.lv

Comments closed.