Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Lēmums Nr.6-24/180765 no 18.12.2017,

                LATVIJAS SKOLU BIBLIOTEKĀRU BIEDRĪBA

                REĢ.NR.40008017683

                Konta Nr. LV92UNLA0002000469143

Juridiskā adrese

RODODENDRU IELA NR.14 – 50, Rīga, LV-1083.

Tālrunis saziņai : 29122096.

E-pasts:

LSBB valdes priekšsēdētāja Baiba Ervalde: b.ervalde@gmail.com