21. marts 2014 · Comments Off on Publicētas atbildes uz jautājumiem par autortiesībām · Kategorijas: Likumi, MK noteikumi, vadlīnijas, Nozares aktualitātes

Informēju, ka  Valsts izglītības satura centra mājaslapā ir publicētas atbildes uz iesūtītajiem jautājumiem par autortiesību un blakustiesību objektu izmantošanu mācību procesā. Lūdzu, sekojiet saitei:

Skaidrojums par autortiesību un blakustiesību objektu izmantošanu mācību procesā. Atbildes uz iesūtītajiem jautājumiem

 

Lasīt vairāk >

03. marts 2014 · Comments Off on Vadlīnijas bibliotēku darba plānošanai · Kategorijas: Likumi, MK noteikumi, vadlīnijas, Nozares aktualitātes

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības institūta Bibliotēku konsultatīvais centrs un Stratēģiskās attīstības nodaļa izstrādājusi „Vadlīnijas bibliotēku darba plānošanai”.

Plānošana ir svarīgs priekšnosacījums ikvienas organizācijas attīstībai, īpaši domājot par ilgtermiņa plānošanu. Pēdējā laikā pastiprināti tiek runāts un domāts par bibliotēku stratēģiskā plāna izstrādes nepieciešamību, par ilgtermiņa plāna veidošanu un prasmi īstenot izvirzītos mērķus.

Lasīt vairāk >

03. marts 2014 · Comments Off on Krājuma veidošanas vadlīnijas Latvijas bibliotēkām · Kategorijas: Likumi, MK noteikumi, vadlīnijas, Nozares aktualitātes

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības institūta Bibliotēku konsultatīvā centra speciālisti sadarbībā ar reģionu galveno bibliotēku krājuma komplektēšanas darbiniekiem sagatavojuši ieteicošu metodisku materiālu bibliotēku krājuma veidošanas un uzskaites jautājumos – „Krājuma veidošanas vadlīnijas Latvijas bibliotēkām”.

Vadlīniju uzdevums ir noteikt krājuma veidošanas politiku un vienotus uzskaites principus, kā arī ar skaidrojumu, ieteikumu un pieredzes palīdzību sekmēt precīzāku to īstenošanu. Izdevums adresēts ikvienai Latvijas bibliotēkai, tomēr pārsvarā akcentēts publisko bibliotēku darbs.

Lasīt vairāk >