19. janvāris 2015 · Comments Off on Bibliotēku gada pārskati- 2014 · Kategorijas: Nozares aktualitātes

Bibliotēkas statistikas pārskata dati ievadāmi Latvijas digitālās kultūras kartes (LDKK) informācijas sistēmā https://is.kulturaskarte.lv/ . Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 1074 datus aizpilda līdz kārtējā, 2015. gada 15. februārim.

Veidlapa un „Latvijas digitālās kultūras kartes informācijas sistēmas lietošanas instrukcija” ir pieejama LNB mājas lapā http://www.lnb.lv/lv/latvijas-biblioteku-statistiskas-informacijas-apkoposana  un pievienota piesaistnē.

Kontaktinformācija saziņai neskaidrību gadījumā:

–          Baiba Bierne, e-pasts: baiba.bierne@lnb.lv, tālr.: 67806128 – par datu ievadi LDKK informācijas sistēmā un jaunu lietotāju pieejas datu piešķiršanu,

–          Jānis Ziediņš, e-pasts: info@kulturaskarte.lv, tālr.: 67844889 – tehnisku problēmu gadījumā (nevar pieslēgties, neatveras sistēma, radusies sistēmas kļūda).

 

Comments closed.