Apgāds Zvaigzne ABC ir izstrādājis īpašu piedāvājumu – PASŪTĪJUMU ar cenrādi vispārizglītojošajām skolām.
Lai skolu bibliotēkas būtu savlaicīgi apgādātas ar mācību līdzekļiem un nekavētos mācību process, apgāds vēlas laikus plānot tirāžas jaunajam mācību gadam.

Sīkāk ar Pasūtījumu (grāmatu rezervāciju līdzīgi kā tas ir ar svešvalodu grāmatām) un piedāvārajām atlaidēm pēc tam mūsu apgāda tirdzniecības vietās var iepazīties šeit mācību grāmatu pasūtījuma veidlapā.
 

Ar cieņu,
Gita Andersone
Apgāds Zvaigzne ABC
Mācību grāmatu kvalitātes grupas vadītāja
tālr. 67508517

Comments closed.