Aicinām skolēnus piedalīties radošo darbu (likteņstāstu, eseju, dzejoļu, zīmējumu) konkursā „Dzimtas stāsti. Ar saknēm Latvijā” un 9 labākos darbus no katras skolas iesūtīt Latviešu valodas aģentūrā.

Konkursa mērķis un uzdevumi:

o        popularizēt latviešu valodu, sekmēt piederības sajūtu Latvijai;

o        rosināt skolēnus izzināt savas dzimtas vēsturi, tādējādi stiprinot nacionālo pašapziņu.

 

Darbus lūdzam iesūtīt līdz š. g. 18. novembrim.

Labākie darbi tiek publicēti grāmatā.

Konkursa-nolikums

Velga Līcīte,
Latviešu valodas aģentūras projektu vadītāja,
tel. 6720168467201684
Rīga, Lāčplēša iela 35-5, LV-1011
e-pasts: velga.licite@valoda.lv
www.valoda.lv

 

Comments closed.