01. novembris 2017 · Comments Off on LSBB biedru sapulce · Kategorijas: Semināri, konferences, projekti

Latvijas Skolu bibliotekāru biedrība aicina uz ikgadējo biedru kopsapulci š.g. 1.decembrī plkst.10.00 Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolā, Bruņinieku ielā 24A, Rīgā, Lielajā auditorijā, C korpusā (programma pielikumā).

 

Dalību kopsapulcei pieteikt uz e-pastu  b.ervalde@gmail.com . Tā kā šī ir valdes pārvēlēšanas sapulce, biedri, kas netiek uz sapulci, pilnvarojiet kādu citu vēlēt valdi. Pilnvaras paraugs

 

Biedra naudas maksājumus (7 euro)  pārskaitīt uz kopsapulces darba plāna pielikumā norādītajiem rekvizītiem.

 

Ar cieņu,

LSBB valdes priekšsēdētāja Baiba Ervalde,

b.ervalde@gmail.com