21. maijs 2014 · Comments Off on Jauna kursu programma skolu bibiotekāriem! · Kategorijas: Tālākizglītība

Latvijas Nacionālas bibliotēkas Mācību centrā ir sagatavota jauna profesionālās pilnveides A tipa programma izglītības iestāžu bibliotekāriem-iesācējiem un bibliotekāriem ar nelielu pieredzi „Skolas bibliotēkas darba organizācija” 16 akadēmisko stundu apjomā. Kursu pirmās grupas nodarbības plānotas 2014.gada 2., 3.oktobrī LNB Mācību centrā (jaunajā LNB ēkā, Rīgā, Mūkusalas ielā 3). Kursu mācību maksa 72.00 EUR.

Lasīt vairāk >

16. maijs 2014 · Comments Off on Informācija par jaunu profesionālās pilnveides programmu “Izglītības iestādes bibliotekārs” · Kategorijas: Tālākizglītība

Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļa izsludina pieteikšanos pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides B programmā "Izglītības iestādes bibliotekārs". Programma veidota saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 363 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kārtību" un saskaņota Izglītības un zinātnes ministrijā.

Lasīt vairāk >

16. maijs 2014 · Comments Off on Starptautiska konference „Par digitālo fiziskajā – bibliotēka kā saskarne” · Kategorijas: Semināri, konferences, projekti

Jauno attīstības tendenču rezultātā arvien pieaug bibliotēkas kā tikšanās un mācību vietas loma; līdz ar elektronisko materiālu izplatību tā kļūst arī par reālās un virtuālās telpas saskarsmes vietu. Kā bibliotēkām nelikt lasītājam vilties? Kā fiziskajā telpā padarīt redzamus digitālos materiālus un pakalpojumus? Šiem jautājumiem būs veltīta starptautiska konference „Par digitālo fiziskajā – bibliotēka kā saskarne”, kuru 2014.gada 11.jūnijā organizē Latvijas Nacionālā bibliotēka sadarbībā ar Gētes institūtu Rīgā. Konference notiks Gētes institūta Rīgā telpās Torņa ielā 1 (ieeja no Klostera ielas).

Lasīt vairāk >

16. maijs 2014 · Comments Off on Izdevums „LATVIJAS KULTŪRAS KANONS UN TĀ IZMANTOŠANAS IESPĒJAS BIBLIOTĒKĀ” · Kategorijas: Nozares aktualitātes

Bibliotēku konsultatīvais centrs sagatavojis izdevuma „Latvijas kultūras kanons un tā izmantošanas iespējas bibliotēkā”.

Izdevums sagatavots, lai veicinātu Latvijas kultūras kanona izmantošanu un popularizēšanu bibliotēkās, tādējādi pievēršot uzmanību kanona vērtībām, kā arī rosinot diskusijas par valsts un tautas vērtībām vispār.

Lasīt vairāk >

07. maijs 2014 · Comments Off on Skolas izvēlas “Lielvārds” bezmaksas piegādes bibliotēkām · Kategorijas: Nozares aktualitātes

Tradicionāli mūsu piedāvājumā esam akcentējuši iespēju iegādāties mācību grāmatas, pasūtot pa tālruni, e-pastu vai internetā un saņemot tās ar bezmaksas piegādi uz izglītības iestādes bibliotēku. Ilglaicīgā, stabilā un savstarpējā uzticamībā balstītā sadarbība, kas saista izglītības iestāžu un uzņēmuma “Lielvārds” atbildīgos speciālistus, jau gatavojoties aktuālajām mācību gadam, bet jo īpaši uzsākot sekmīgu nākamā mācību gada sagaidīšanu, ir skaidri apliecinājusi dominējošu attālinātā “iegādes pasūtījums — bezmaksas piegāde“ modeļa izvēli. Laika un finanšu resursu ekonomija, samazinot skolas vai pašvaldības transporta izmaksas, rūpes par saudzīgāku attieksmi pret vidi, ir vieni no svarīgākajiem iemesliem, kāpēc atteikties no brauciena uz Rīgu vai Rīgas ietvaros, ja pamatfunkciju – mācību līdzekļu nodrošinājumu skolu bibliotēkām varam atrisināt mūsdienīgi, līdzi laikam izglītībā.

Lasīt vairāk >