03. marts 2014 · Comments Off on Profesionālās lasītavas informācija · Kategorijas: Nozares aktualitātes

Profesionālās literatūras lasītavas krājumā daudz jaunu, mūsu nozares teorētiķiem un praktiķiem noderīgu izdevumu – piedāvājam iepazīties ar decembrī un janvārī saņemtajiem jaunieguvumiem, kuri šobrīd izvietoti lasītavas jaunumu plauktā.

Daudzveidīgajā izdevumu klāstā īpaši izceļami mecenāta dāvinājuma kārtā saņemtie grāmatzinātnei un tās vēsturei veltītie izdevumi. Vairāk informācijas par grāmatām – aktivizējot elektroniskā kataloga saiti.

 

http://www.lnb.lv/lv/jaunaka-profesionala-literatura-2013gada-decembris

http://www.lnb.lv/lv/jaunaka-profesionala-literatura-2014gada-janvaris

 

Lasīt vairāk >

03. marts 2014 · Comments Off on Bibliotēkas diena dzīvē · Kategorijas: Nozares aktualitātes

No 2014. gada 10. februāra līdz 16. februārim jau ceturto reizi pēc kārtas norisināsies projekts Bibliotēkas diena dzīvē.

Projekta ietvaros bibliotēku darbiniekiem, brīvprātīgajiem, kā arī nozares studentiem, kuri pašlaik iziet praksi kādā no Latvijas bibliotēkām vai informācijas centriem, ir iespēja dalīties ar savas dienas vai nedēļas notikumiem, izmantojot Facebook, Draugiem.lv, Twitter, Blogger, WordPress, Flickr, YouTube vai kādu citu brīvi izvēlētu sociālo mediju.

Lasīt vairāk >

Latvijas Nacionālās bibliotēkas jaunās stratēģijas viens no darbības virzieniem ir –  „LNB kā sabiedrībai atvērts kultūras, zinātnes un izglītības centrs” – tāpēc nākotnē mērķtiecīgi tiks paplašināta LNB sadarbība ar izglītības iestādēm, izglītības iestāžu bibliotekāriem un pedagogiem, tsk., arī neformālās izglītības jomā.

Cerot uz veiksmīgu sadarbību ar LSBB, nosūtu informāciju par LNB Mācību centra divu kursu piedāvājumu, kas varētu būt aktuāli gan skolu bibliotekāriem, gan pedagogiem. Pielikumā pievienoju abu kursu anotācijas.

Lasīt vairāk >

03. marts 2014 · Comments Off on LNB sanemusi atzinibu · Kategorijas: Nozares aktualitātes

Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) saņēmusi Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācijas (LATA) atzinības rakstu par izcilu atvērtības principu ievērošanu efektivitātes un kvalitātes nodrošināšanā. Atzinība piešķirta „LATA gada balvas 2013” nominācijā „Atvērtākā iestāde” par LNB digitālās bibliotēkas projekta „Periodika.lv” piedāvāto periodisko izdevumu pieejamības nodrošināšanu un to izmantojuma veicināšanu.

Lasīt vairāk >

03. marts 2014 · Comments Off on Eiropas programmas īstenošana pieaugušo izglītības jomā · Kategorijas: Tālākizglītība

IZM īstenotā projekta "Eiropas programmas īstenošana pieaugušo izglītības jomā" ietvaros ir plānoti vēl vairāki starpresoru forumi par pieaugušo izglītībā aktuāliem jautājumiem. Eksperti, kuri izstrādās atbilstošus ziņojumus, ir sagatavojuši aptaujas anketas: 1) pieaugušo izglītības dalībniekiem; 2) t.sk. jauniešiem (15-29 gadiem) atsevišķi; 3) institūcijām, kas strādā ar pieaugušajiem (mācibu centri, formālās izglītības iestādes, kultūras iestādes, pašvaldības institūcijas, nevalstiskās organizācijas, darba devēji u.c.); 4) pieaugušo izglītotājiem.

Lasīt vairāk >

03. marts 2014 · Comments Off on Informācija par statistiku · Kategorijas: Nozares aktualitātes

Informācija par statistiku:

Bibliotēkas statistikas pārskata dati ievadāmi Latvijas digitālās kultūras kartes (LDKK) informācijas sistēmāhttps://is.kulturaskarte.lv/ . Saskaņa ar MK noteikumiem Nr. 1074 datus aizpilda līdz kārtējā, 2014. gada 15. februārim.

Ievadāmie dati atbilst darba lapai „Pārskats par bibliotēkas darbību 2013. gadā”. Veidlapā izceltas rindas, kurās dati datubāzē tiks saskaitīti automātiski (sarkanā krāsā).

Veidlapa un „Latvijas digitālās kultūras kartes informācijas sistēmas lietošanas instrukcija” ir pieejama LNB mājas lapāhttp://www.lnb.lv/lv/latvijas-biblioteku-statistiskas-informacijas-apkoposana un pievienota piesaistnē.

Lasīt vairāk >

03. marts 2014 · Comments Off on LNB Mācību centra kursu piedāvājums · Kategorijas: Tālākizglītība

Darām zināmu LNB Mācību centra kursu piedāvājumu 2014.gada 1.trimestrim.

Jaunajā kursu piedāvājumā esam vadījušies pēc pagājušā gada kursu dalībnieku izteiktajām tematiskajām vēlmēm kursu vērtēšanas anketās.

Vēlamies vērst Jūsu uzmanību, ka šajā trimestrī, papildus pieprasītajām kursu programmām, piedāvājam arī 6 jaunas programmas:

 

Lasīt vairāk >

03. marts 2014 · Comments Off on Žurnāla “Skolas Vārds” 12. decembra numurā lasiet · Kategorijas: Nozares aktualitātes

  NUMURA TĒMA

Kā panākt autortiesību ievērošanu skolās un palielināt skolu bibliotēku prestižu.

  6. decembrī notika Latvijas Skolu bibliotekāru biedrības (LSBB) konference, kurā tika spriests par vairākām aktuālām tēmām. Konferencē paustais lika domāt par divām samilzušām problēmām, kas saistītas ar bibliotēku darbību skolās. Viena no tām ir neskaidrības par autortiesību ievērošanu skolās un digitālo mācību līdzekļu izmantošanu. Un otra – tas, ka skolu bibliotēku esamība būtībā ir bibliotekāru entuziasma lolojums, jo bibliotekāru atalgojums un jomas sakārtotība ir tālu no ideāla.

  www.skolasvards.lv

03. marts 2014 · Comments Off on Gaismas ceļš – Grāmatu draugu ķēde · Kategorijas: Nozares aktualitātes

Latvijas Nacionālā bibliotēka un nodibinājums Rīga 2014 aicinām, Jūs, bibliotekārus, piedalīties akcijā "Gaismas ceļš – Grāmatu draugu ķēde", kas norisināsies 2014.gada 18.janvārī no plkst. 12:00 līdz 16:00.

Aicinām Jūs iesaistīties, lai būtu līdzdalīgi ne tikai grāmatu pārceļošanā uz jaunajām telpām, bet arī apliecinātu tās vērtības, ko glabā grāmatas un kas bibliotēkas saista kā sadarbības partnerus!

Jūsu palīdzība būs nepieciešama ķēdei Gaismas pilī, padodot grāmatas no ārdurvīm līdz grāmatu sienas pēdējiem plauktiem 6.stāvā. Ja no bibliotēku puses būs liela atsaucība, tad daļa kolēģu kļūs par uzraugošo personālu, kas paredzēts uz ielas, dzīvajā ķēdē, ik pa 10 – 20 metriem.

Lasīt vairāk >

03. marts 2014 · Comments Off on LSBB konference 2013.gada 6.decembrī · Kategorijas: Semināri, konferences, projekti

Latvijas Skolu bibliotekāru biedrības (LSBB)konference  Pats dari, pats izpildi, pats atbildi / Kārlis Ulmanis /.

2013.gada 6.decembrī Rīgā, pamatskolā „Rīdze”, Rīgā, Kr. Valdemāra iela 2.

 Piedalīties konferencē aicinām visus skolu bibliotekārus un citus interesentus!  

Lasīt vairāk >